january 2018

  • January 2 - NO SCHOOL
  • January 4 - Show & Tell - Snack:  Tessa
  • January 9 - Snack:  Gavin
  • January 11 - Snack:  Emma
  • January 16 - Snack:  Lila
  • January 18 - Snack:  Micah
  • January 23 - Snack:  Parker
  • January 25 - White Day - Wear white - Snack:  Serenity
  • January 30 - Snack:  Ms. Donna